Sharepoint Utveckling

Vi effektiviserar affärsprocesser och gör det enkelt för dig att dela information internt och till andra utanför verksamheten. Med bred kunskap inom SharePoint-plattformen hjälper vi dig att utveckla en unik upplevelse anpassad efter dina affärsmål och behov.

arbetsflöden-illustration

ETT Företag MED BRED SHAREPOINT KOMPETENS

Oavsett om du vill ha en helt ny SharePoint-lösning eller hjälp att förbättra befintlig lösning tar vi på oss uppdraget och låter dig fokusera på kärnverksamheten. Med våran breda erfarenhet till förfogande kommer alla dina behov att tillgodoses. 

Kommunicera, dela, samarbeta och få mer gjort

Med vårt proaktiva tillvägagångssätt och fasta månadskostnad, är underhåll och övervakning helt vårt ansvar.

Skräddarsytt Intranät

Vi använder SharePoint för att skapa ett intranät som inte bara är funktionsrikt utan också intuitivt och användarvänligt. Öka samarbetet med dina kollegor oavsett när, var och hur. Sök och hitta filer enkelt online.

Dokumenthantering

Genom att nyttja SharePoint Online och Office 365's många möjligheter kan vi utveckla anpassade lösningar för din dokumenthantering. Vi organiserar alla dina dokument i form av en smart struktur baserad på metadatan.

Arbetsflöden

Vi hjälper dig att automatisera sofistikerade affärsprocesser genom att effektivisera SharePoint-arbetsflöden. Öka produktiviteten idag, genom att automatisera företagets manuella rutiner.

Integration

Vill du interagera SharePoint med tredjepartssystem via API: er? Du kan integrera SharePoint med andra system för att garantera kontinuiteten i företagets processer.

Branding

Du behöver inte nöja dig med standard designen i SharePoint. Vi designar plattformen precis så som du vill ha det, dvs. skräddarsytt så att det återspeglar företagets innehåll och identitet.

Sharepoint Migrering

Få hjälp med att migrera tidigare versioner av SharePoint intranät till SharePoint Online.

Har ni en massa dokument lagrade på filservrar? Inga problem, vi hjälper dig att flytta över dessa dokument säkert till SharePoint Online och OneDrive. Under migrering ser vi självklart till att gå igenom de befintliga delarna i er nuvarande SharePoint-miljö. Det kanske finns funktioner eller tjänster som behövs ersättas med liknande tjänst i SharePoint Online. Vill du bygga om helt från grund? Vi har den expertis som krävs för framgångsrika resultat med SharePoint.

Sharepoint migrering filsystem
Perfekt Samarbete
Varför ska du välja
Sharepoint?

Letar du efter ett system för som tillåter dig att samarbeta, kommunicera eller bli mer produktiv? Vill du spara tid genom att samarbeta effektivt med kollegor eller externa då är SharePoint rätt för dig.

Vi stödjer dig från start till mål med att välja den rätta lösningen. Våra utvecklare planerar och bygger din SharePoint-lösning baserat på dina krav och specifikationer.

Samarbeta fritt med anställda från olika avdelningar och arbeta dynamiskt i ditt team. Ett Microsoft Office system som kopplar ihop människor med information och kunskap.

Intranät som är säkert, användarvänligt och som genererar värde för din verksamhet. Våga ställ höga krav på en unik plattform för att möta företagets interna behov.

Integrera SharePoint med andra system för att skapa rätt miljö för mer samarbete utan hinder och begränsningar. Producera omfattande och relevanta resultat till hela organisationen.

Effektivisera verksamheten

Ciseway är engagerade, hårt arbetande och hanterar de mest komplexa SharePoint-projekten. Vi är övertygade om att vi kan hantera dina SharePoint behov och skapa värde inom din givna tidsram och budget.

sharepoint design och branding
Scroll to Top