Vi lever idag i en snabbföränderlig, teknisk värld där effektiv IT-support och service är avgörande för ett företags framgång. Allt fler företag väljer externa IT-tjänster för att tillgodese sina behov av ökad teknisk komplexitet och tillgänglighet till molnet. 

Att navigera i denna nya verklighet kan vara en utmaning. Ska företag omskola, omplacera, rekrytera eller anlita extern kompetens? I det här inlägget undersöker vi vad extern IT innebär, vilka fördelarna är och vilka typer av företag som har mest att vinna på det.

Vad är extern IT? 

Extern IT avser teknisk support och tjänster tillhandahållna av en tredjeparts och är attraktiv för företag som inte kan internhantera all teknik eller saknar teknisk expertis. Utomstående leverantörer sparar företag både tid och ansträngning med sin specialistkunskap inom olika teknikområden.

På Ciseway har vi erfarenhet att hantera dessa tekniska utmaningar genom att erbjuda extern IT som tjänst.

Användning av extern IT-support och tjänster

Tekniska utmaningar är vanliga, speciellt för mindre företag eller startups utan resurser att inrätta en egen IT-avdelning. Som företag växer och utvecklas är det avgörande att teknologin stödjer dess affärsverksamhet. Det är här extern IT spelar en viktig roll.

Extern IT ger företag tillgång till expertkunskap inom olika tekniska områden. Detta kan hjälpa företag att förbättra och underhålla sin tekniska infrastruktur, anpassa och skala sina tjänster efter växande behov - allt medan de kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att bekymra sig över tekniska hinder.

Ett specifikt område där extern IT kan ge fördelar är i hanteringen av robusta system som SharePoint. Om du är ny till SharePoint kan du läsa vår artikel vad är Sharepoint? On-Premise vs Online för en introduktion till tjänsten.

Många organisationer lutar sig på externa leverantörer för att utföra viktiga uppgifter inom sin verksamhet, från insamling av data till rapportering och underhåll. Genom att använda extern IT kan företag säkra sina tekniska behov och koncentrera sig på att driva sin verksamhet framåt.

Vem kan ha nytta av IT som tjänst? 

Talangklyftan hindrar organisationer från att transformeras tillräckligt snabbt. I de flesta fall är omskolning mindre kostsamt än att vända sig till den externa marknaden för att anställa en ny specialist, i synnerhet när det gäller lön och rekryteringsavgifter.

Företag som saknar förmågan eller behovet av en intern IT-avdelning, men kräver specialistkunskap inom specifika områden.

Företag kan dra nytta av externa IT-experter för att effektivt förbättra och underhålla sin tekniska infrastruktur, vilket frigör interna resurser att fokusera på företagets kärnverksamhet. 

Genom att dra nytta av outsourcad expertkunskap inom olika tekniska områden kan du förbättra och underhålla företagets tekniska infrastruktur.

Vanliga typer av externa IT-tjänster

Nedan är några exempel på vanliga externa IT-stöd och tjänster som kan hjälpa ett företag att hantera sina tekniska behov på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt:

Om ditt företag står inför något av dessa utmaningar, kan extern IT-stöd vara den rätta vägen att gå. Du kan alltså outsourca delar av din IT till en extern partner för att underlätta arbetsbördan och få leverans i tid.

extern it som tjänst

Fördelarna med extern IT-stöd för företag

Beroende på hur ditt företag hanterar och rapporterar IT-kostnader kan det vara en fördel att spendera budgeten på leverantörsexperter i stället för på intern personal och möjligheten att skala upp kapaciteten när det behövs.

Extern IT tillhandahåller många fördelar för företaget, inklusive:

  1. Frigör interna resurser: "Extern IT kan vara nyckeln till att frigöra interna resurser och tillåta dem att fokusera mer på kärnverksamheten." Detta skulle kunna placeras i en sektion där du beskriver huvudfördelarna med extern IT.
  2. Expertrådgivning: Extern IT-leverantörer har ofta specialistkompetens och erfarenhet inom ett brett spektrum av tekniska områden, vilket gör det möjligt att förbättra företagets tekniska infrastruktur.
  3. Flexibilitet & Skalbarhet: En av de största fördelarna med extern IT är att den kan skalas upp eller ned utefter företagets behov. Detta ger flexibilitet och kan bidra till kostnadseffektivitet. Dessutom kan företag byta leverantörer om de inte är nöjda med den nuvarande servicen, vilket ger ytterligare nivåer av anpassningsförmåga och komfort. 
  4. Kostnadsbesparing: Att anställa en intern IT-avdelning kan vara kostsamt, men extern IT-stöd är ofta mer kostnadseffektivt. Företag kan välja den nivå av stöd som de behöver och anpassa sina IT-budgetar enligt detta.

Mest värdefulla externa IT-tjänster för små till medelstora företag

För små till medelstora företag, där resurser ofta kan vara begränsade, kan användning av extern IT verkligen göra en betydande skillnad. Det finns vissa IT-tjänster som dessa företag kan dra speciellt stor nytta av att outsourca. Några av dessa inkluderar:

  1. Datalagring och backup: Eftersom data är avgörande för alla verksamheter, är det viktigt att inte bara lagra dem på ett säkert sätt, men också att regelbundet och korrekt säkerhetskopiera dem. Externa IT-leverantörer har erfarenhet av att hantera stora datamängder och kan garantera säker lagring och backup.
  2. Cybersäkerhet: Med den ständiga risken för dataintrång och cyberattacker, är ett robust säkerhetssystem ett måste. Det kan dock vara kostsamt och tidskrävande att upprätthålla intern säkerhetspersonal. En extern leverantör kan hantera det här jobbet, ofta till en lägre kostnad än att ha en intern avdelning.
  3. Teknisk support: När tekniska problem uppstår, behöver företag lita på snabb och effektiv support. Ett externt IT-team kan tillhandahålla denna service och hjälpa till att minimera driftstopp.
  4. Molntjänster: Molnteknologi har blivit ett avgörande verktyg för företag överallt. Externa IT-leverantörer kan erbjuda molnbaserade lösningar som passar företaget och även erbjuda den support och underhåll som krävs.

Att outsourca dessa tjänster förenklar processen för små till medelstora företag och låter dem fokusera på sin kärnverksamhet. Det tar även bort oron för tekniska problem och låter företag vila lätt, veta att de är i kapabla händer.

Nyckelinsikter om extern it som tjänst

Att navigera i dagens tekniska landskap kan utgöra en utmaning för företag i alla storlekar. I denna teknikdrivna värld kan extern IT vara skillnaden mellan att bli omsprungen av konkurrenter och att ligga steget före. Extern IT inför en lösning som är kostnadseffektiv och flexibel, vilket erbjuder en attraktiv lösning för företag som vill hålla jämna steg med teknisk utveckling utan att ta på sig dess komplexitet. 

Oavsett storlek på ditt företag kan extern IT vara svaret du letar efter. Är du redo att ta företagets IT till nästa nivå? Hör av dig till oss idag, så utforskar vi hur våra IT-tjänster kan anpassas till dina specifika behov.

crossmenuchevron-downchevron-right