Power Automate (tidigare Microsoft Flow) är en plattform inom Microsoft 365 som gör det mer lättillgängligt och enkelt för dig att automatisera vardagliga rutinuppgifter.

Skapa flöden från färdiga mallar för snabb automatisering och vinn tillbaka en del av den tid som försvinner med tråkiga, återkommande uppgifter. Du kan även skapa flöden från grunden. Genom att automatisera rutinprocesser förenklar du arbetsdagen för dig själv och för ditt team. Men låt oss, innan du köper grisen i säcken, berätta om hur verktyget kan underlätta för dig.

Koppla Power Automate med olika molntjänster

Du kan använda Microsoft's Power Automate för att bearbeta gränssnitten för enskilda verktyg och påbörja åtgärder utan att det krävs några programmeringskunskaper. Du kan till exempel använda för att:

Med hjälp av standardkopplingarna i Power Automate kan alla tjänster i Office 365-miljön anslutas till varandra och till tjänster från tredje part. Detta gör att du kan rulla ut dina arbetsflöden till många avdelningar i hela företaget.

Exempel flöden i Sharepoint

När en fil läggs till i ett SharePoint-bibliotek så initierar man de önskade åtgärderna genom ett godkännande inom Teams. Detta utlöser i sin tur ett flöde av processer som skapar och samordnar möten med de kollegor som omnämns. Resultatet blir ett omfattande, komplext och automatiserat system av arbetsflöden.

Power automate flöde

Varför ska du använda Power Automate?

Power Automate är ett utmärkt verktyg för datalagring, rapporter och processautomatisering. Ett användarvänligt och affärsoptimeringsverktyg där du kan ersätta manuella och komplexa processer med automatiserade affärsarbetsflöden.

Power Automate-verktyget har som syfte att minimera arbetsuppgifter som vanligtvis tar månader för att utföra ner till ett par timmar. En avgörande förutsättning för en modern digital arbetsplats är att skapa verktyg som stärker och stödjer individer.

Hur hjälper Power Automate dig?

Power Automate hjälper företag att hantera vardagliga aktiviteter mer effektivt och ger anställda en fantastisk användarupplevelse. Att samla in data, godkänna löneförteckningar utanför lönecykeln, organisera möten, automatisera e-postmeddelanden, schemalägga innehåll via sociala medier m.m., har aldrig varit enklare.

I slutändan är det ett bättre sätt att arbeta mindre och göra mer. Genom att omvandla verktygen som stödjer produktiviteten och samtidigt ge människor möjlighet att påverka kan vi omvandla och effektivisera din verksamhet.

Har jag tillgång till Power Automate?

Power Automate ingår i vissa Office 365-licenser, detta för att tillåta användare att anpassa och utöka sin produktivitet i Office 365. Användningen av Power Automate i Office 365 är begränsad till sammanhanget för det integrerade Office 365-programmen. För både utlösare och åtgärder kan flöden som ingår i Office 365-applikationen ansluta till:

Om det inbäddade flödet inte ingår i Office 365-applikationens kontext eller om det inbäddade flödet behöver ansluta till en premium-datakälla eller en anpassad datakälla måste fristående Power Automate-licenser köpas.

Slutord

Ciseway har haft stor framgång med att använda Power Automate för att skapa kraftfulla, användarvänliga och interna applikationer som samlar in och visar affärsdata. Behöver du hjälp att komma att automatisera vardagliga rutinuppgifter är det bara att kontakta oss.

crossmenuchevron-downchevron-right