Vill du streama video live till en stor publik och låta vem som helst delta i ett skapat live event? Utan att deltagarna behöver licens?

Microsoft Teams är ett samarbetsverktyg med många smarta funktioner som underlättar för dig och kommunikationen i teamet, oavsett ditt behov. Live Events är en förlängning av Microsoft Teams som gör att du kan schemalägga och skapa events som kan streamas upp till 20 000 tills 30 Juni 2021 efter det blir det 10 000 lyssnare igen.

Vad är Live Events?

Det är en så kallad ”one-to-many” kommunikationsverktyg som du kan tillgängliggöra för deltagare utanför din organisation. Den största skillnaden mellan möten i Teams och live events är att den förstnämnda tillåter upp till 1000 deltagare i jämförelse med upp till 10 000. Deltagare kan titta direkt eller på den inspelade versionen i Yammer, Teams och/eller Stream.

Deltagarna kan även delta i realtid, med HD-video och interaktiva diskussioner. Du kan till och med interagera presentatörerna med hjälp av modererad Q & A eller en Yammer konversation.

Funktioner:

Schemalägg publika Live Events

Du kan skapa live-evenemang oavsett vart din publik, team eller kundgrupp befinner sig.

Det finns två typer av Live Events, du kan antingen skapa Live Events via Teams eller ska pa med hjälp av extern utrustning och programvarukodare via Microsoft Stream.

Vilka kan skapa live events?

För att kunna skapa en Live Events behöver du förutom en bra uppkoppling följande:

Vilka kan delta i live events?

När det gäller Publika live events kan alla som har länken delta utan att behöva logga in.

Privata live events, innebär att man begränsar endast till de inom organisationen eller en specifik grupp. Man behöver då logga in för att ansluta till händelsen.

Skapa Live Event

Personen som skapar live evenemanget, dess organisatör ser då till att live händelsen konfigureras med rätt behörigheter för deltagarna. Även om andra roller finns tillgängliga, som producent (personer som ser till att deltagarna kan se live events utan problem samt dela sin video, skrivbord osv..). Det behövs dock en enda person för att kunna köra ett live evenemang.

Du kan skapa en händelse direkt i Teams genom att följa anvisningarna nedan.

Komma igång med Live Events - Tips & Tricks

Ignorera inte ljud, det är den viktigaste delen av hela liveupplevelsen. Medan belysningen kan vara skillnaden mellan att en produktion uppfattas som högkvalitativ eller amatör. Du kan testa ljudet  i in-Room före ett live event för att undvika brus eller rundgång från rummet under online-eventet. Till sist är det även viktigt att dubbelkolla så att administratören har ställt in rätt policy för Teams, med korrekta inställningar för IPVideo och skärmdelning.

Videomöten i Teams

Kom igång med Live Events (Microsoft)

Microsoft har med utvecklingen av Teams skapat en fullspäckad och central plattform för samarbete för världens företag. Dessutom med alla som jobbar hemifrån har efterfrågan för online videoverktyg ökat markant och Microsoft Teams sviker inte med utveckling av nya funktioner.

Har du bokat in och väntar på ett Teams videomöte ska börja? Här är en stegvis guide i hur du byter bakgrundsbild och använder dig av dina egna bakgrundsbilder i Microsoft Teams.

Byta bakgrundsbild och effekter Microsoft Teams

Bakgrundseffekter i Teams är ett sätt att förbättra din videoupplevelse genom möjligheten att ändra hur du ser ut i kameran. Du kan välja mellan olika förinställda bakgrunder eller ladda upp en egen bild. Du kan också använda funktionen suddig bakgrund för att dölja eventuella störande element i din omgivning. Bakgrundseffekter fungerar på både Windows och Mac, och du kan aktivera dem innan eller under ett möte.

1. Ändra bakgrund i Teams

När du ska byta bakgrundsbild i Teams hämtas olika bakgrundsbilder från ett innehållsleveransnätverk (dvs. ett nätverk för leverans av innehåll som bilder, videos osv.) eller "CDN" som är en förkortning för "Content Delivery Network".

För att kunna byta bakgrundsbild, använda effekt eller lägga till din egen måste du först starta appen och sedan påbörja ett möte i Microsoft Teams.  Därefter kommer du få följande tre alternativ:

  1. Ingen (tomt).
  2. Oskärpa (suddigt i bakgrunden)
  3. Ersätt bakgrund

Du behöver alltså först gå med i ett möte och momentet innan du klickar på "Anslut nu" får du möjlighet att ställa in ljud, video samt bakgrundseffekter. Följ instruktionerna i videon nedan för att byta bakgrundsbild i Teams:

Byta bakgrundsbld i Teams videomöte

2. Gör bakgrunden suddig (Oskärpa)

När du är i ett Teams möte klicka på [...] I menyraden och välj sedan ”Visa bakgrundseffekter”. Därefter ska du välja ”Oskärpa” (suddig bakgrundseffekt). Du kan som sagt ändra skärpa på bakgrunden innan mötet börjar också 🙂

Tips! Tänk på att om man vill kunna ställa in "oskärpa" så krävs det en processor med Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) -stöd.

3. Byta bakgrundsbild mot en virtuell bild

Inne i ett möte kan du ändra bakgrundsbilden genom att klicka på [...] I menyraden. Välj sedan ”Visa bakgrundseffekter” och därefter ska du ersätta den med en av de kurerade bilder som valts av Microsoft. Där kan du välja mellan några av de bilder som finns.

Nu vet du hur man byter ut bakgrundsbilden i Microsoft Teams. Är du redo att ladda upp en egen bild själv?

4. Ladda upp egen bakgrundsbild

För dig som inte hittar en snygg bakgrund av de alternativen som finns, berättar vi nedan hur du kan ladda upp dina egna bilder.

När du använder funktioner för bakgrundseffekter för första gången skapas en mapp som heter "UPLOAD". Uploads-mappen gör det möjligt att ladda upp dina egna bilder på Windows och Mac.

I nuläget kan du ladda upp nästan vilken JPG, PNG eller GIF-fil som helst till uploads mappen för användning på nästa möte. Om du använder dig av bilder som inte är dina se då till att du inte bryter mot någon av upphovsrättslagarna när du gör det.

Så här gör du för att ladda upp en bild:

Sökväg Windows
C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads\

Sökväg Mac
\användarnamn\Library\Application Support\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads\

Bakgrundsresurser till Teams

Backgrounds By Ikea
Star Wars Backgrounds

Bakrundseffekter för bättre videomöten

Med Teams kan du chatta, ringa, dela filer och anordna videomöten med olika bakgrundseffekter. För att samarbeta med dina kollegor på ett smidigt och effektivt sätt kan du använda Microsoft Teams som en gemensam plattform för kommunikation och produktivitet. Med Teams kan du skapa och dela formulär, byta bakgrundsbild i videomöten, boka en arbetsyta och mycket mer. Du kan även bjuda in externa gäster till ditt team genom att skicka dem en länk via e-post eller annat sätt.

Teams är en del av Microsoft 365-paketet som ger dig tillgång till olika verktyg för samarbete och kommunikation. Du kan exempelvis expandera dina videomöten till publika live konferenser med live events. Vill du ha tips på hur du konfigurerar bakgrundseffekter i Teams för bättre videomöten? Boka in en kostnadsfri konsultation med  oss.

crossmenuchevron-downchevron-right